Právní informace

Majitelé zbraní kategorie D nemusejí číst celý zákon o zbraních (119/2002Sb celé znění je zde) ale měly by si ve vlastním zájmu prostudovat tyto paragrafy a vyhlášky a také přílohu k zákonu bod 22, 23, 24, 25:


§2 (znění) řeší držení a nošení a zde je   KOMENTÁŘ

§3 (znění) rozděluje zbraně do kategorií  KOMENTÁŘ

§7(znění) definuje kategorii D  KOMENTÁŘ

§15 (znění) řeší nabývání,povinnosti, co se nesmí  KOMENTÁŘ

§58 (znění) je o nošení  KOMENTÁŘ

§63 (znění) zmińuje doklad o znehodnocení KOMENTÁŘ

§68 (znění) nález  KOMENTÁŘ

§75 (znění) zmiňuje dohled  KOMENTÁŘ

§ 76 (znění) přestupky  KOMENTÁŘ

 

Vyhláška 369 je o zařazení do kategorie. (čtěte zde)

Vyhláška 370 je o  plynovkách. (čtěte zde)

Vyhláška 371 o způsobu ničení. (čtěte zde)

 

Příloha zákona o zbraních 119/2002Sb:


 Bod 22.definuje historickou zbraň. (znění)

 Bod 23.hlavní části zbraně. (znění)

 Bod 24.znehodnocenou zbraň. (znění)

 Bod 25. řez zbraně. (znění)