Právní informace

Nedávno byl přijat nový zákon č. 13/2021 Sb , který mění původní zákony o zbraních. Konkrétně zákon č. 119/2002 Sb, zákon č. 156/2000 Sb a zákon č. 634/2004 Sb.

                                                                                Podmínky pro držení zbraní vyrobených do roku 1890 se naštěstí nezměnily. Jediná změna, která se nás týká, je zákaz převést (prodat) palnou zbraň kategorie D na osobu bez místa pobytu na území ČR, ledaže by taková osoba předložila povolení k vývozu této zbraně do zahraničí (zbrojní průvodní list pro vývoz). Také již nelze palné zbraně kategorie D trvale vyvážet či dovážet bez zbrojního průvodního listu.

Do zahraničí tedy i na Slovensko již raději zbraně kategorie D neposílejte. Samozřejmě není ani možné takovouto zbraň bez zbrojního průvodního listu dovést.