Umělecké rytí zbraní a kovů

Plastické i plošné rytí zbraní a nožů, tauširování - vykládání drahými kovy

 

Pokud máte zájem ozdobit si svou zbraň nebo jiný předmět  rytinou, pište na adresu engraver-mr@seznam.cz

Tady najdete ukázky mé práce.